Życzenia z okazji Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Szanowni Państwo,
Z okazji Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego firma Pagacz Defence Group życzy niegasnącej siły i motywacji do działania oraz wszelkiej pomyślności. Niech służba pełniona Ojczyźnie w sztabach na terenie kraju oraz przedstawicielstwach wojskowych NATO, ONZ i Unii Europejskiej przynosi Państwu wielkie zadowolenie, zasłużony szacunek, uznanie i poczucie wzorowo pełnionej na rzecz Polski misji.

Życzymy niegasnącej siły i dalszej motywacji do działania oraz wszelkiej pomyślności.