Certyfikaty i uprawnienia

Najwyższej jakości standardy, zintegrowane zarządzanie jakością obejmujące zarówno procesy organizacyjne jak i cały system zarządzania firmą potwierdzone zostały prestiżowymi certyfikatami ISO 9001:2008 oraz AQAP 2130:2009.

Firma uzyskała koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I ust. 5, WT II-XII oraz WT XIV oraz na obrót technologią o takim przeznaczeniu określoną w WT XIII.

Firma posiada także numer D-U-N-S® – pozwalający ocenić historię firmy i ryzyko biznesowe. Światowy standard, rozpoznawany, wymagany i wykorzystywany przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych, łącznie z Rządem USA i Australii.

W 2014 roku firma otrzymała Natowski kod podmiotu gospodarki narodowej NCAGE, wystawiony przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.