Certyfikaty i uprawnienia

Firma Pagacz Defence Group posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, które z uznaniem zostało potwierdzone przez najwyższej jakości standardy, zintegrowane procedury zarządzania jakością, obejmujące procesy organizacyjne wraz z kompleksowym system zarządzania firmą, które mają odzwierciedlenie w prestiżowych certyfikatach ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.

Przyznanie ww. certyfikatów jest nie tylko świadectwem pozytywnej oceny firmy, nobilitacją, ale też wyzwaniem wobec realizowanych przez nas zadań wobec potrzeb, oczekiwań i daleko idącej satysfakcji naszych Klientów. Istotą Systemu Zarządzania Jakością jest nie tylko szeroko rozumiane ukierunkowanie na Klienta, ale również nieustanne doskonalenie realizowanych przez nas działań.

Firma posiada koncesję MSWiA na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I ust. 5, WT II-XII oraz WT XIV oraz na obrót technologią o takim przeznaczeniu określoną w WT XIII.

Jesteśmy także w posiadaniu numeru D-U-N-S® – pozwalającego ocenić historię firmy wraz z ryzykiem biznesowym, który posiada nie tylko cechy światowego standardu, wysokiej rozpoznawalności, obowiązku posiadania, ale który jest wykorzystywany przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych, łącznie z Rządem USA i Australii.

W 2014 r. został przyznany nam również NATO-wski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), wystawiony przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

Certyfikat AQAP 2110:2016 (2020)
Certyfikat ISO 9001:2015 (2020)
Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (2019)
Numer D-U-N-S® 426687621
NCAGE 2514H
Koncesja nr B-031/2012