Philips

Firma PHILIPS, kierując się innowacyjnością i zaawansowanymi potrzebami klienta ponad 20 lat temu opracowała pierwszy powszechnie dostępny i przenośny defibrylator AED. Do dziś na całym świecie zostało sprzedanych ponad 2 miliony urządzeń defibrylacyjnych AED PHILIPS.

Defibrylatory AED firmy PHILIPS cechuje ogromna intuicyjność użycia, dzięki czemu skutecznie ratują życie, ponieważ mogą być użytkowane przez osoby nieposiadające medycznego przeszkolenia. Swoją prostotę obsługi zawdzięczają one jasnym i zrozumiałym komendom głosowym, które krok po kroku kierują całą akcją ratunkową w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Tempo wydawanych użytkownikowi przez defibrylator poleceń głosowych dostosowane jest do szybkości działań ratownika.

Defibrylatory PHILIPS z zaprogramowaną-automatyczną funkcją kierowania akcją ratunkową pełnią rolę swoistego osobistego trenera, który pewnie prowadzi użytkownika przez arkana zasad skutecznej reanimacji krążeniowo-oddechowej. Polecenia dostosowane do określonej sytuacji oraz zainstalowane w defibrylatorze inteligentne czujniki zapewniają optymalne zastosowanie właściwej terapii, dając jego użytkownikowi niezbędność pewność podejmowanych przez niego czynności
w ratowaniu ludzkiego życia.

To unikalne połączenie naszego oryginalnego sposobu myślenia zaowocowało powstaniem trwałego fundamentu pod tworzenie zaawansowanych technologicznie innowacji, które przynoszą wymierne korzyści w zakresie ratowania ludzkiego życia.