Wojska Łączności i Informatyki

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami oferowanego przez nas sprzętu jest wiele rodzajów wojsk w tym m.in. Wojska Łączności i Informatyki.

Wojska Łączności i Informatyki wchodzą w skład wojsk lądowych, gdzie odpowiadają za organizację łączności wojskowej organom dowodzenia w armii zarówno w czasie pokoju jak i wojny w warunkach garnizonowych i polowych. W tym celu wykorzystują one potencjał telekomunikacyjny kraju – tj. istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wojsk łączności. Istotnym zadaniem jest również szeroko pojęte wspomaganie informatyczne procesów decyzyjnych. Odpowiadają za zapewnienie sprawnego systemu dowodzenia i łączności. Zapewniają łączność przewodową, radiową, satelitarną oraz organizują system poczty polowej. Występują one we wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz rodzajach wojsk, gdzie odpowiadają za zapewnienie im wszechstronnej łączność stosownie do przeznaczenia bojowego i specyfiki ich działań.

Jednym z najważniejszych elementów Wojsk Łączności i Informatyki są nie tylko doskonale wyszkoleni i zgrani ludzie, ale również najwyższej jakości sprzęt. To dzięki nim żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Specyfika Wojsk Łączności i Informatyki to nie tylko różnorodność posiadanego sprzętu, ale również szeroki wachlarz i spektrum zadań stawianych nie tylko w czasie trwania konfliktu militarnego, ale też i czasie pokoju.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem i modernizacją Wojsk Łączności i Informatyki, które przyczynia się do szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności.

Pagacz Defence Group zapewnia szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia, który jest niezbędny do wykonywania ww. działań, i który zapewnienia odpowiednie warunki służby oraz prawidłowe funkcjonowanie tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty