Wojska Obrony Terytorialnej

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami sprzętu oferowanego przez nas są jednostki wojskowe w tym m.in. Wojska Obrony Terytorialnej stanowiące najnowszy komponent w strukturze operacyjnej Wojska Polskiego, które zostały utworzone 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ustaw.

Jednym z najważniejszych elementów charakteryzujących specyfikę działania Wojsk Obrony Terytorialnej jest ich wielozadaniowość, która łączy w sobie typowe zadania wojskowe z elementami ratownictwa cywilnego i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Gwarantem sukcesu takiego działania są nie tylko wyszkoleni i zgrani żołnierze, ale również najwyższej jakości sprzęt oraz ich uzbrojenie. To dzięki nim żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą profesjonalnie i skutecznie działać w okresie pokoju lub warunkach zagrożenia militarnego.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związanie z kompleksowym rozwojem jednostek specjalnych, ale również wszystkim służbom, których obszar działania jest związany z szeroką rozumianą ochroną danego obszaru RP. Zapewniamy szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia i broni, który jest niezbędny do wykonywania zarówno całego wachlarza zadań o charakterze cywilnym z zakresu szeroko rozumianych misji poszukiwawczo-ratowniczych jak i typowych działań bojowych. Oferowane przez nas wyposażenie jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku uwzględniającą indywidualne aspekty terytorialności połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego Wojsk Obrony Terytorialnej.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty