Życzenia z okazji Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Szanowni Państwo,
Z okazji Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP Firma Pagacz Defence Group pragnie złożyć najlepsze życzenia dalszej owocnej i twórczej pracy związanej z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania wojska w zakresie logistycznym oraz podnoszeniu liczebności Sił Zbrojnych RP wraz z konsekwentnym wyposażaniem ich w najnowocześniejszy sprzęt jak również dalszej budowie bliskich relacji z sojusznikami, w które zaangażowany jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.