Życzenia z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych

Szanowni Państwo,
Z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych firma Pagacz Defence Group pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu owocnych rezultatów i sukcesów w służbie na ręce wszystkich żołnierzy, którzy stojącą na straży polskiego nieba.

Życzymy zaangażowania na rzecz dalszego umacniania bezpieczeństwa kraju oraz chlubnej kontynuacji wzorców i standardów służby nawiązujących do historii Służby Obserwacyjno-Meldunkowej w Wojsku Polskim.