AIM International

Advanced Illuminated Marker

Wiadome jest że ciemność podczas różnego rodzaju operacji bojowych wyjątkowo negatywnie wpływa nie tylko na samą widoczność, ale również pewną i skuteczną rozpoznawalność, identyfikację oraz możliwość płynnego dowodzenia, w tym m.in. zachowanie szeroko pojętej zdolności kontroli, co ma bezpośrednie przełożenie i wpływ na bezpieczeństwo oraz możliwość skutecznego, wzajemnego wsparcia działających w ww. warunkach żołnierzy lub funkcjonariuszy służb mundurowych.

Dlatego też mając powyższe na uwadze z gotowym rozwiązaniem wyszła holenderska firma AIM International, która oferuje swoim odbiorcom Advanced Illuminated Marker (AIM) – najnowszej generacji system oznaczeń tras, obszarów i obiektów za pomocą markerów świetlnych będących doskonałą alternatywą dla tradycyjnych świateł chemicznych.

Tablety firmy AIM International są dostępne w różnych kolorach. Dają użytkownikom wyraźny, stały punkt odniesienia i są doskonale widoczne w nocy, zarówno w paśmie światła widzialnego, jak i w podczerwieni IR.

Produkty