MSA

Historia powstania amerykańskiej firmy MSA The Safety Company związana jest z tragicznym wydarzeniem, które maiło miejsce 26 marca 1912 roku w kopalni Jed Mine, w Zachodniej Wirginii. Wtedy to bowiem doszło tam do ogromnej tragedii – potężnego wybuchu metanu, na skutek którego życie straciło ponad 80 górników.

Tragedia i późniejsze refleksje z nią związane zapoczątkowały u inżyniera Johna T. Rayana Sr. pomysł na temat profesjonalnego zajęcia się tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród pracowników. To było swoiste objawienie, i jak powiedział sam zainteresowany: Gdybym mógł spędzić życie, robiąc, co w mojej mocy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tak strasznych katastrof, w końcu poczuję, że moje życie było dobrze spędzone.

W tym celu John T. Ryan poprsił swojego kolegę kolegę George H. Deike, aby pomógł mu zrealizować wizję swojej firmy. Uznając za kluczowe znaczenie niezawodnego i bezpiecznego sprzętu, z którego powinni korzystać wszyscy górnicy zwrócił się z ww. tematem do wybitnego wynalazcy Thomasa Edisona, który pomógł mu zaprojektować pierwszą specjalistyczną elektryczną lampę górniczą.

W ciągu następnych dziesięcioleci MSA The Safety Company stało się niekwestionoanym liderem na rynku wśród firm zajmujących się poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Początkowo MSA The Safety Company dostarczała na rynek małe zestawy pierwszej pomocy i przenośne detektory służące do wykrywania metanu. W późniejszym okresie zaczęto z sukcesem wdrażać nowe technologie, które przyczyniły się do opracowania niezwykle nowoczesnych i wydajnych kamer termowizyjnych, hełmów balistycznych oraz najnowocześniejszych systemów służących do wykrywania, lokalizowania źródeł gazu i płomieni.

MSA The Safety Company jest dziś światowym liderem w produkcji wysokiej jakości produktów i sprzętu zapewniającęgo bezpieczeństwo zarówno w ochronie osobistej jak i detekcji gazu, płomieni, wysokiej jakości aparatów oddechowych oraz kamer termowizyjnych, które zapewniają użytkownikom wysoki standard bezpieczeństwa w miejscu ich wykorzystania.

Produkty firmy MSA The Safety Company cechuje nie tylko prostota i łatwość w utrzymaniu, ale również fakt, że są to urządzenia i sprzęt ochronny, który wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu uznawany jest na świecie za bezkompromisowy pod względem swoich parametrów technicznych potwierdzonych licznymi badaniami oraz jakości jego wykonania.

Szeroka gama oferowanych produktów MSA The Safety Company jest niezwykle udanym połączeniem elektroniki, mechaniki oraz zaawansowanych materiałów, które to są gwarantem zapewniającym ich użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach.

Każdy jeden produkt z oferty MSA The Safety Company został zaprojektowany tak, aby optymalnie zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość, którą gwarantują nieustannie przeprowadzane testy jakościowe oraz wdrażane innowacje, które decydują o jego wysokiej skuteczności. Wiele produktów, włączając w to linię przenośnych mierników gazu ALTAIR®, kaski V-Gard®, hełmy strażackie Cairns® oraz maski Ultra Elite® są uznawane za niekwestionowane standardy w swoich kategoriach bezpieczeństwa.

The Safety Company to firma, która pewnie i skutecznie zapewnia swoim klientom bezpieczeństwo.