Wojsko

Wojsko Polskie

Siły zbrojne są kluczowym elementem struktury każdego niepodległego państwa. Są istotnym instrumentem prowadzenia polityki oraz nieodzownym elementem umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie państwa. Siły zbrojne istnieją ze względu na potrzebę szeroko rozumianej ochrony kraju przed atakiem z zewnątrz, czuwają nad niepodzielnością terytorium państwowego, ochroną jego granic oraz skuteczną ochroną jego niepodległości. Składają się z wydzielonych przez administrację państwową sił i środków, które służą do zabezpieczania jego interesów, szeroko pojętej ochrony granic, obrony terytorium, odstraszania potencjalnego przeciwnika od agresji oraz w razie wybuchu konfliktu zbrojnego do prowadzenia skutecznej walki zbrojnej w celu osiągnięcia określonego celu politycznego.

Uwzględniając kryterium zasięgu przestrzennego sił zbrojnych wyróżnia się w nich funkcję zewnętrzną i wewnętrzną, które są związane bezpośrednio z funkcjami niepodległego państwa. Osiągnięcie i utrzymanie ładu społecznego w zakresie organizacji państwa zawiera się w funkcji wewnętrznej. Natomiast w ramach funkcji zewnętrznej realizowane jest utrzymywanie bezpieczeństwa zewnętrznego wraz z ochroną jego żywotnych interesów, które są gwarantem trwania i rozwoju państwa pod postacią członka społeczności międzynarodowej. Do zadań wojska w zakresie obrony państwa należy nie tylko trwałe zagwarantowanie nienaruszalności jego terytorium, obrona dobra narodowego i państwowego w sytuacji silnego niepokoju, ale również skuteczne eliminowanie, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń oraz konfliktów. Jednym z zadań, które są stawiane przed siłami zbrojnymi jest też aktywna walka w obronie pokoju narodowego połączona z angażowaniem się w działania o charakterze pokojowym.

W ofercie Pagacz Defence Group znajduje się szeroki wachlarz produktów, zarówno na rynek wojskowy jak i cywilny. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z naszą ofertą podzieliliśmy ją według czytelnych kategorii, które znajdują się po prawej stronie paska menu.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem i modernizacją sił zbrojnych, które przyczynia się do szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności, ale również usługi doradcze. Pagacz Defence Group pełni rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty