Wojska Chemiczne

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami oferowanego przez nas sprzętu jest wiele rodzajów wojsk w tym m.in. Wojska Chemiczne.

Wojska Chemiczne wchodzą w skład wojsk lądowych, gdzie odpowiadają za wykonywanie specjalistycznych zadań w trakcie prowadzenia działań bojowych jak też w sytuacjach kryzysowych podczas katastrof, gdzie m.in. odpowiadają za monitoring zmian zachodzących w określonej sytuacji chemiczno-radiologicznej, utrzymanie w gotowości do akcji ratowniczej, usuwanie skutków awarii chemicznych, wypadków radiacyjnych, zagrożeń epidemiologicznych jak też wykonywanie zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Jednym z najważniejszych elementów Wojsk Chemicznych są nie tylko doskonale wyszkoleni i zgrani ludzie, ale również najwyższej jakości sprzęt. To dzięki nim żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Specyfika Wojsk Chemicznych to nie tylko różnorodność posiadanego sprzętu, ale również szeroki wachlarz i spektrum zadań stawianych nie tylko w czasie trwania konfliktu militarnego, ale też i czasie pokoju.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem i modernizacją Wojsk Chemicznych, które przyczynia się do szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności.

Pagacz Defence Group zapewnia szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia, który jest niezbędny do wykonywania ww. działań, i który zapewnienia odpowiednie warunki służby oraz prawidłowe funkcjonowanie tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty