Wojska Obrony Przeciwlotniczej

Antena radiolokacyjna z grupy aperturowo-reflektorowych

fot. © Przemysław Miller/Pagacz Defence Group

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami oferowanego przez nas sprzętu jest wiele rodzajów wojsk w tym m.in. Wojska Obrony Przeciwlotniczej.

WOPL wchodzą w skład wojsk lądowych, gdzie docelowo uczestniczą w walce ogólnowojskowej w sposób uzgodniony, co do celu, miejsca i czasu z innymi rodzajami wojsk. Stosują przy tym własną taktykę oraz właściwe i charakterystyczne dla nich sposoby działania, które wynikają z zadań i możliwości bojowych uzbrojenia oraz samej organizacji tego komponentu sił zbrojnych. Celem ich działań jest, wspólnie z Siłami Powietrznymi, WOPL, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Rozpoznania i Walki Elektronicznej, zapewnienie osłanianym wojskom i innym obiektom sprzyjających warunków do pomyślnego osiągnięcia celów i wykonanie zadań poprzez aktywne niszczenie i obezwładnianie sił przeciwnika w powietrzu. Dodatkowo realizują one zadania osłony wojsk lądowych we wszystkich formach działań operacyjnych, taktycznych, obiektów i urządzeń logistycznych oraz innych obiektów, a także ich ostrzeganie i informowanie o zagrożeniu powietrznym.

Jednym z najważniejszych elementów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej są nie tylko doskonale wyszkoleni i zgrani ludzie, ale również najwyższej jakości sprzęt oraz ich uzbrojenie. To dzięki nim żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Specyfika Wojsk Obrony Przeciwlotniczej to nie tylko różnorodność posiadanego sprzętu, który umożliwia skuteczne niszczenie sił powietrznych przeciwnika, ale również rażenie ogniowe wojsk walczących we wszystkich rodzajach działań bojowych, ale również możliwość realizacji całego spektrum zadań w wielu różnorodnych sytuacjach pola walki takich jak: niszczenie umocnień obronnych, dezorganizowanie działań bojowych przeciwnika poprzez skuteczne blokowanie jego manewrów, izolowanie zgrupowań wojsk oraz prowadzenie osłony ogniowej.

Antena radiolokacyjna z grupy aperturowo-reflektorowych
Antena radiolokacyjna z grupy aperturowo-reflektorowych

fot. © Przemysław Miller/Pagacz Defence Group

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem Wojsk Rakietowych i Artylerii, które przyczynia się do ich szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności, ale też gwarantuje skuteczne przejęcie inicjatywy oraz uzyskanie swobody działania na polu walki.

Pagacz Defence Group zapewnia szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia, który jest niezbędny do wykonywania ww. działań, i który zapewnienia odpowiednie warunki służby oraz prawidłowe funkcjonowanie tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty