Wojska Rakietowe i Artylerii

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami oferowanego przez nas sprzętu jest wiele rodzajów wojsk w tym m.in. komponent Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Jednym z najważniejszych elementów Wojsk Rakietowych i Artylerii są nie tylko doskonale wyszkoleni i zgrani ludzie, ale również najwyższej jakości sprzęt oraz ich uzbrojenie. To dzięki nim żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Specyfika Wojsk Rakietowych i Artylerii to nie tylko różnorodność posiadanego sprzętu, który umożliwia skuteczne rażenia przeciwnika oraz wsparcie ogniowe wojsk walczących we wszystkich rodzajach działań bojowych, ale również możliwość realizacji całego spektrum zadań w wielu różnorodnych sytuacjach pola walki takich jak: niszczenie umocnień obronnych, dezorganizowanie działań bojowych przeciwnika poprzez blokowanie jego manewrów, izolowanie zgrupowań wojsk oraz prowadzenie osłony ogniowej.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem Wojsk Rakietowych i Artylerii, które przyczynia się do ich szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności, ale też gwarantuje skuteczne przejęcie inicjatywy oraz uzyskanie swobody działania na polu walki.

Pagacz Defence Group zapewnia szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia, który jest niezbędny do wykonywania ww. działań, i który zapewnienia odpowiednie warunki służby oraz prawidłowe funkcjonowanie tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty