Wojska Wsparcia Logistycznego

Pagacz Defence Group zajmuje się eksportem i importem broni oraz sprzętu specjalnego na potrzeby polskich sił zbrojnych. Użytkownikami oferowanego przez nas sprzętu jest wiele rodzajów wojsk w tym m.in. Wojska Wsparcia Logistycznego.

Wojska Wsparcia Logistycznego wchodzą w skład wojsk lądowych. Ich nadrzędnym celem było i jest utrzymanie wysokiej zdolności bojowej wszystkich rodzajów wojsk, które jest gwarantem osiągnięcia przez nie zamierzonych celów. Działania te są nakierowane na zaspokojenie potrzeb wojsk w zakresie uzbrojenia, sprzętu wojskowego, różnego rodzaju środków bojowych oraz materiałowych niezbędnych do szkolenia i walki. Ponadto Wojska Wsparcia Logistycznego odpowiadają również za właściwe utrzymanie sprawności technicznej posiadanego w armii uzbrojenia i sprzętu zarówno w okresie pokoju jak i czasie trwania konfliktu zbrojnego oraz zachowania zdolności stanów osobowych, które są niezbędne do prowadzenia właściwych zadań bojowych. Zabezpieczenie logistyczne, którym zajmują się Wojska Wsparcia Logistycznego obejmuje również szeroko pojęte zabezpieczenie medyczne, na które składa się m.in.: profilaktyka zdrowotna, zabezpieczenie leczniczo-ewakuacyjne, przedsięwzięcia o charakterze sanitarno-higienicznym i przeciwepidemicznym i ochrona sanitarna żołnierzy przed skutkami użycia broni masowego rażenia. Wojska Wsparcia Logistycznego dysponują potencjałem materiałowym, technicznym, medycznym i transportowym.

Jednym z najważniejszych elementów Wojsk Wsparcia Logistycznego są nie tylko doskonale wyszkoleni i zgrani ludzie, ale również najwyższej jakości sprzęt. To dzięki nim żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Specyfika Wojsk Wsparcia Logistycznego to nie tylko różnorodność posiadanego sprzętu, ale również szeroki wachlarz i spektrum zadań stawianych nie tylko w czasie trwania konfliktu militarnego, ale też i czasie pokoju.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko szeroko rozumiane wsparcie związane z kompleksowym rozwojem i modernizacją Wojsk Wsparcia Logistycznego, które przyczynia się do szybkiej reakcji działania na całej szerokości i głębokości ich obszaru odpowiedzialności.

Pagacz Defence Group zapewnia szeroki asortyment specjalistycznego wyposażenia, który jest niezbędny do wykonywania ww. działań, i który zapewnienia odpowiednie warunki służby oraz prawidłowe funkcjonowanie tego typu jednostek wojskowych.

Oferta firmy rozwijana jest w oparciu o szczegółową analizę rynku połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest podnoszenie potencjału obronnego armii.

Świadczymy również usługi doradcze oraz pełnimy rolę integratora zaawansowanych technologii wojskowych dla tego segmentu sił zbrojnych.

W zespole Pagacz Defence Group pracują doświadczeni menadżerowie posiadający techniczne wykształcenie, ogromną wiedzę, najwyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów o charakterze militarnym, dzięki czemu zawsze skutecznie potrafimy doradzić naszym Klientom i pomóc im wybrać optymalne do ich potrzeb rozwiązanie. Tworzymy zgrany i stabilny zespół, co owocuje dobrymi i długofalowymi kontaktami z odbiorcami naszych towarów i usług.

Pagacz Defence Group to nie tylko firma handlowa, ale również uznany dostawca i koordynator projektów specjalnych w zakresie wdrażania zaawansowanego technicznie sprzętu wojskowego, których realizacja wymaga doświadczenia z dziedziny zarządzania projektowego.

Produkty