Consulting

Firma Pagacz Defence Group posiadając wieloletnie międzynarodowe doświadczenie na rynku sprzętu wojskowego oraz procedur obrotu nim posiada niezbędną wiedzę, m.in. z Prawa Zamówień Publicznych.

Naszym Klientom oferujemy usługi consultingu dla firm zagranicznych. Nasz profesjonalizm i doskonała znajomość rynku w Europie połączona z ciągłą obecnością na wszystkich istotnych i prestiżowych konferencjach naukowych oraz uznanych międzynarodowych imprezach targowych pozwala zaoferować naszym Klientom cały zakres usług na najwyższym możliwym poziomie.

Wieloletnia działalności i współpraca z licznymi instytucjami naukowo-badawczymi w kraju, potwierdza dogłębną wiedzę nt. procedur wdrażania i wprowadzania nowego sprzętu wojskowego na wyposażenie armii oraz innych wyspecjalizowanych służb mundurowych.

Nasze standardy opierają się na najlepszych wzorcach założonej w 1914 roku firmy Booz Allen Hamilton, która jako pierwsza na świecie łączyła umiejętnie obsługę klientów rządowych, jak i tych z branży przemysłowej.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie organizacji w sektorze wojskowym powoduje, że wybór optymalnej strategii jest nie tylko spoiwem trwale łączącym wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania firmy, ale i kluczowym czynnikiem do odniesienia sukcesu. Dana strategia nie jest skuteczna w każdej sytuacji i szybko się też dezaktualizuje. Podmioty muszą nieustannie dbać o wyznaczanie nie tylko nowych zadań, ale i dobrze sprecyzowanych celów. Poza tym, nie ma idealnej strategii – nie ma w tym zakresie jednego optymalnego i pasującego do każdej sytuacji rozwiązania. Dlatego tak ważne jest w naszym doradztwie indywidualne i spersonalizowane podejście do oczekiwań naszego Klienta.

Szeroko rozumiane prace w tym obszarze skoncentrowane są przez nas na tworzeniu kompleksowych i szczegółowych planów rozwoju oraz ich umiejętnego wdrażania.

Naszym Klientom oferujemy:

 • przeprowadzenie analiz strategicznych,
 • opracowanie strategii,
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych,
 • określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 • rekomendacje wyborów strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej,
 • wdrożenie systemu jakości,
 • realizację programów inwestycyjnych,
 • analizę zasobów przedsiębiorstwa,
 • analizę branży i konkurencji.

Dodatkowo specjalizujemy się również w doradztwie strategicznym, które postrzegane jest na rynku jako najbardziej prestiżowa część szeroko rozumianych usług konsultingowych, ponieważ skupia się na pracy bezpośrednio z Zarządami firm w zakresie opracowywania nowych, skutecznych strategii funkcjonowania, które są oraz odpowiedzią na najważniejsze oczekiwania biznesowe. Oferowane w tym zakresie przez nas wsparcie dotyczy przede wszystkim definiowania kierunków rozwoju i wzrostu firm, ale również wsparcia w przypadku wystąpienia negatywnych zmian np. utraty pozycji lidera czy ewentualnego spadku zysków lub udziału rynkowego.

Ze względu na złożoność sektora rynku wojskowego, a także nieustanną zmienność jego otoczenia biznesowego, lista obszarów, którymi zajmuje się nasze wyspecjalizowane doradztwo jest bardzo szeroka. Do najczęściej realizowanych w tej materii przez nas projektów zaliczamy:

 • opracowanie strategii funkcjonowania firmy na kolejne lata,
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek,
 • wejście na nowy rynek,
 • wsparcie przy przejęciu innego gracza rynkowego (due diligence),
 • wsparcie w integracji przejętego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie efektywności operacyjnej,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • wskazanie kierunków ekspansji rynkowej,
 • wskazanie obszarów, na których należy skupić największe wysiłki i alokować zasoby.

Oferujemy usługi zarówno dla firm chcących wprowadzić produkt na rynek polski, jak i rozważających uruchomienie produkcji lub oddziału swojej firmy na terenie naszego kraju.