VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne EksploLog 2014

W dniach 5-7 listopada w Karpaczu uczestniczyliśmy w VI Międzynarodowym Sympozjum Naukowo – Technicznego „EksploLog 2014″ zorganizowanym przez Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Podczas sympozjum przedstawiliśmy referat pt. ” Nowoczesne techniki konserwacji uzbrojenia” a także zaprezentowaliśmy specjalistyczne środki chemiczne oraz sprzęt.